top of page
cepus.png

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmjenu studenata, nastavnika i saradnika. Osnovni cilj mobilnosti ovog programa je unaprijeđenje obrazovanja na univerzitetima.
Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, BJR Makedonija, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija. Bosna i Hercegovina je članica CEEPUS programa od 2007. godine.


Mobilnost studenata može trajati jedan mjesec ili jedan semestar na izabranom partnerskom univerzitetu izvan Bosne i Hercegovine, a minimalno 21 dan. Kada je riječ o mobilnosti nastavnika i saradnika, za nju je predviđeno da traje između mjesec i mjesec i po dana. Ova vrsta mobilnosti može minimalno trajati 10 dana.

Sve informacije o dostupnim programima, konkursima, načinu prijave i ostalim informacijama o mobilnosti u okviru CEEPUS programa možete dobiti od Prodekana za međunarodnu saradnju.

 

 

Detaljne informacije i cjelokupna dokumentacija potrebna za konkurisanje nalazi se na web stranici CEEPUS programa.

 

Za dodatne informacije o CEEPUS programu, obratite se koordinatoru programa: 

Kenan Salić

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Sektor za obrazovanje
Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 492 618
Fax: +387 33 492 627
e-mail: ceepusbih@mcp.gov.ba, kemal.salic@mcp.gov.ba

Prodekan za međunarodnu saradnju
 

Prof. dr. Tamer Bego
Farmaceutski fakultet , Kabinet 6
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju UNSA

Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo

+387 33 565 116

+387 33 668 454

Farmaceutski fakultett UNSA je partner za pet različitih mreža u sklopu CEEPUS programa:

 

CIII-SI-0611-08-1819
Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders
Prof. dr. Tamer Bego – kordinator 

 

CIII-SI-0905-05-1819
Training and research in environmental chemistry and toxicology  
Prof. dr. Miroslav Šober - kordinator

 

CIII-RS-1113-02-1819
Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech)  
Prof. dr. Edina Vranić – kordinator

CIII-AT-0042-16-2021

Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange

Prof. dr. Tamer Bego - kordinator

 

CIII-CZ-0212-14-2021

Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods

Doc. dr. Mirza Dedić - kordinator

logo.png
bottom of page