Rukovodilac Katedre za farmaceutsku informatiku i farmakoekonomiku:

Doc. dr Mirza Dedić

 

Zaposleni:

Docenti:

Doc. dr Almir Badnjević

       - Biografija/CV

Viši asistenti:

Alisa Smajović, mr. ph.     

       - Biografija/CV

1/1

U svom sastavu ima dva obavezna predmeta: Farmaceutska informatika i Farmaceutska statistika i jedan izborni predmet: Odabrana poglavlja iz Farmaceutske informatike - Farmakoekonomika.


Na Katedri za farmaceutsku informatiku i farmakoekonomiku se izučavaju specifični, moderni farmaceutski predmeti, koji u svojoj suštini, u manjem ili većem obimu, uključuju primjenu principa i metoda informatičkih modela u farmaciji, te opštu i primjenjenu statistiku u farmaciji.

Na ovoj Katedri se realizuje program specijalizacije za magistre farmacije pod nazivom Farmaceutska informatika i farmakoekonomika, koja se odvijaju prema planu i programu Ministarstva zdravstva FBiH. 
 

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH