Rukovodilac Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo:

Zaposleni:

Docenti:

Doc. dr Almir Badnjević

       - Biografija/CV

Viši asistenti:

Dr.sci. Alisa Smajović   

       - Biografija/CV

Doc.dr. Almir Badnjević
V.ass. Alisa Smajović, mr. ph., spec
1/1

U svom sastavu ima dva obavezna predmeta: Farmaceutska informatika i Farmaceutska statistika i jedan izborni predmet: Odabrana poglavlja iz Farmaceutske informatike - Farmakoekonomika.


Na Katedri za farmaceutsku informatiku i farmakoekonomiku se izučavaju specifični, moderni farmaceutski predmeti, koji u svojoj suštini, u manjem ili većem obimu, uključuju primjenu principa i metoda informatičkih modela u farmaciji, te opštu i primjenjenu statistiku u farmaciji.

Na ovoj Katedri se realizuje program specijalizacije za magistre farmacije pod nazivom Farmaceutska informatika i farmakoekonomika, koja se odvijaju prema planu i programu Ministarstva zdravstva FBiH. 
 

logo.png