top of page
erasmus plus.jpg

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.


Student provodi jedan do dva semestra u inostranstvu gdje prati, sluša i polaže ispite iz predmeta koji bi mu se, prema ranije ustanovljenim pravilima i uputama, trebali priznati na matičnom fakultetu.


Akademsko osoblje odlazi na partnerski univerzitet kako bi držao predavanje, započeo pregovore o zajedničkim akademskim aktivnostima ili dao inicijativu za započinjanje saradnje na zajedničkom studijskom polju. 


Administrativno osoblje koristi mobilnost u cilju dodatnog usavršavanja i usvajanja iskustava iz istih ili sličnih službi na partnerskom univerzitetu. Vrlo često se ova mobilnost koristi radi prisustvovanja staff weeku - sedmici obuke administrativnog i akademskog osoblja iz područja internacionaliazcije. 


Sve informacije o dostupnim programima, konkursima, načinu prijave i ostalim informacijama o mobilnosti u okviru Erasmus+ programa možete dobiti od Prodekana za međunarodnu saradnju.

Erasmus+ CBHE projekat pod nazivom ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ – IQPharm koordiniše i provodi Farmaceutski fakultet pod vodstvom prof.dr. Tamera Bege. U okviru projekta planirana je zajednička saradnja četiri farmaceutska fakulteta iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru) sa farmaceutskim fakultetima u Hrvatskoj (Sveučilište u Splitu), Srbiji /Univerzitet u Novom Sadu), Italiji (Univerzitet Chieti-Pescara) i Irskoj (Univerzitet u Dablinu).

IQPharm pratite putem web stranice http://erasmus-iqpharm.com/ i putem društvenih mreža: 

  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Prodekan za međunarodnu saradnju
 

Prof. dr. Tamer Bego
Farmaceutski fakultet , Kabinet 6
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju UNSA

Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo

+387 33 565 116

+387 33 668 454

logo.png
bottom of page