Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.


Student provodi jedan do dva semestra u inostranstvu gdje prati, sluša i polaže ispite iz predmeta koji bi mu se, prema ranije ustanovljenim pravilima i uputama, trebali priznati na matičnom fakultetu.


Akademsko osoblje odlazi na partnerski univerzitet kako bi držao predavanje, započeo pregovore o zajedničkim akademskim aktivnostima ili dao inicijativu za započinjanje saradnje na zajedničkom studijskom polju. 


Administrativno osoblje koristi mobilnost u cilju dodatnog usavršavanja i usvajanja iskustava iz istih ili sličnih službi na partnerskom univerzitetu. Vrlo često se ova mobilnost koristi radi prisustvovanja staff weeku - sedmici obuke administrativnog i akademskog osoblja iz područja internacionaliazcije. 


Sve informacije o dostupnim programima, konkursima, načinu prijave i ostalim informacijama o mobilnosti u okviru Erasmus+ programa možete dobiti od Prodekana za međunarodnu saradnju.

Prodekan za međunarodnu saradnju
 

Doc. dr. Tamer Bego
Farmaceutski fakultet , Kabinet 25
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 586 188

Služba za međunarodnu saradnju UNSA

Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo

+387 33 565 116

+387 33 668 454

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH