top of page
mevlana.jpg

Ime programa je inspirirano Muhammedom Celaleddinom koji je rođen 1207. godine u Belh Horasanu (danas na granici sa Afganistanom). Ime Mevlana koristili su sultan Veled, Sems-i Tebrizi i njegovi sljedbenici i univerzalni je simbol identifikacije sa njim. Ljudima sa Zapada poznat je kao Rumi.
•    Cilj programa „Mevlana“ je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja.
•    Program uključuje sve svjetske visokoškolske ustanove.
•    Studenti mogu biti na razmjeni jedan semestar. U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti studij i za drugi semestar o svom trošku, što obavezno mora prethodno provjeriti na univerzitetu domaćinu. 
•    Nastavno osoblje na razmjeni može držati predavanja minimalno dvije sedmice, a maksimalno tri mjeseca.
•    Nastavno osoblje i studenti iz svake zemlje mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na visokoškolskim ustanovama u Turskoj s namjerom da drže predavanja ili studiraju.
•    U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jedanput tokom svog univerzitetskog obrazovanja i prijaviti se na bilo koji od tri ciklusa. 
•    Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ samo jedanput u toku akademske godine. 

Sve informacije o dostupnim programima, konkursima, načinu prijave i ostalim informacijama o mobilnosti u okviru MEVLANA programa možete dobiti od Prodekana za međunarodnu saradnju.
 

Prodekan za međunarodnu saradnju
 

Prof. dr. Tamer Bego
Farmaceutski fakultet , Kabinet 6
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju UNSA

Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo

+387 33 565 116

+387 33 668 454

Sve informacije na engleskom jeziku o programu razmjene „Mevlana“ mogu se naći na web stranici Vijeća za visoko obrazovanje: 

The Council of Higher Education
Academic Exchange Programmes Unit

Mevlana Exchange Programme Coordinating Office
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE
Tel. 0312.298.79.74/75/76/77
Fax. 0312.298.72.13
mevlana@yok.gov.tr


 

logo.png
bottom of page