top of page
Međunarodna saradnja

Mobilnost u akademskoj zajednici podrazumjeva razmjenu studenata, nastavnika i saradnika sa jedne visokoobrazovne institucije sa drugom institucijom. Smatramo da je mobilnost studenata i akademskog osoblja Farmaceutskog fakultetu UNSA izuzetno bitna iz razloga što omogućava dodatna znanja i iskustva koja se stiču na različitim Univerzitetima širom svijeta. Mobilnost također dovodi do boljeg umrežavanja i internacionalizacije što otvara nove puteve daljeg obrazovanja studenata kao i mogućnosti zajedničke aplikacije na brojnim projektima 


Studenti i uposlenici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji u toku studija ili rada žele provesti semestar (studenti) ili kraći vremenski period (nastavnici/saradnici ili administrativno osoblje) imaju brojne mogućnosti da apliciraju na brojne konkurse za mobilnost finansiranih iz evropskih fondova (Erasmus+, CEEPUS), zatim Mevlana, DAAD i dr.


Sve informacije o dostupnim programima, konkursima, načinu prijave i ostalim informacijama o mobilnosti možete dobiti od Prodekana za medunarodnu saradnju​.

Također, sve dodatne informacije o mobilnosti možete dobiti od vrlo ažirnih kolega koje rade u Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Za više informacija o pojedinom programu kliknite na odgovarajući logo.

Pregledajte module na stranim jezicima na Farmaceutskom fakultetu i na Univerzitetu u Sarajevu:

Prodekan za međunarodnu saradnju
 

Prof. dr. Tamer Bego
Farmaceutski fakultet , Kabinet 6
Univerzitet u Sarajevu
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju UNSA

Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo

+387 33 565 116

+387 33 668 454

erasmus-logo-high-resolution.jpg
cepus.png
mevlana.jpg
logo.png
bottom of page