3rd European PhD and Postdoc symposium “Next-generation life scientists"

Belma Pehlivanović, doktorantica s Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jedna je od pet dobitnika ovogodišnje nagrade za mlade istraživače „Bloemendal Travel Award 2019”. Naučno-istraživačkim radom iz doktorske disertacije učestvovala je na 3rd European PhD and Postdoc symposium “Next-generation life scientists. Side by side to break new ground održanom od 13. do 15. novembra u Nijmegenu, Nizozemskoj koji je u organizaciji Evropske akademije biomedicinskih nauka (ENABLE) zajedno s evropskim istraživačkim institutima IRB Barcelona - Španjolska, RIMLS - Nizozemska, NNF CPR – Danska i SEMM – Italija. Nagrada, nazvana po istaknutom naučniku, profesoru Hansu Bloemendalu (1923-2015), ima za cilj podržati mlade istraživače, jačati njihovu naučnu karijeru, te omogučiti učešća i prezentovanje radova na naučnim konferencijama u Evropi kroz finansijski podsticaj.

Belma Pehlivanović, mr.ph je trenutno asistent na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II pri Katedri za kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH