Bibliotečke usluge i servisi na Univerzitetu u Sarajevu kao pokretač razvoja

Deseta sesija će biti organizirana u petak 19. 03. 2021. godine sa početkom u 10:00 sati, kao online sesija na Zoomu na linku https://us02web.zoom.us/j/82872898602

Meeting ID: 828 7289 8602

Prezentatorica i tema:

19. 03. 2021.

Nadina Grebović Lendo

Filozofski fakultet

"Bibliotečke usluge i servisi na Univerzitetu u Sarajevu kao pokretač razvoja"​

logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH