CEEPUS ljetna škola

CEEPUS ljetna škola - . Novel diagnostic and therapeutic approaches to chronic and age-related diseases


U sklopu Ceepus projekta - CEEPUS Network CIII-SI-0611 , Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani organizira 6-u Internacionalnu ljetnu školu pod nazivom Novel diagnostic and therapeutic approaches to chronic and age-related diseases“.

Škola će se održati u periodu od 24-29 jula 2019 godine. Interaktivnog je karaktera i zasnovana na saradnji studenata iz različitih zemalja .


Škola će biti organizovana u obliku jutranjih sesija koje će se sastojati od 2-3 uvodna predavanja (30-45 min) i držat će ih pozvani predavači. Nakon predavanja,grupe sastavljene od 6-8 studenata iz različitih zemalja će zajednički raditi na dodijeljenom im zadatku za vrijeme trajanja škole, uz superviziju tutora-profesora koji će biti vođa grupe.Na kraju, svaka grupa će prezentirati svoje rezultate.


Cijena registracije za učešće na školi je 45€ (incl. VAT). Smještaj i hrana(5 noćenja) su obezbjeđeni od strane organizatora. Troškove puta i studenti i profesori snose sami s tim da im se isti refundiraju nakon završene škole( nakon apliciranja) preko Ministarstva civilnih poslova BiH.

Mogući učesnici škole (6 učesnika ukupno) bi trebalo da iskažu svoj interes do 31. marta 2019 godine i pošalju svoj CV i motivacijsko pismo na mail adrese: adlija.causevic@ffsa.unsa.ba i tamer.bego@ffsa.unsa.ba


Ukoliko se prijavi veći broj učesnika od gore navedenog broja, sa svakim od zainetersiranih studenata koordinator projekta iz BiH, Prof.dr Adlija Čaušević će obaviti razgovor.

Studenti koji budu odabrani za učešće na će aplicirati na isti najkasnije do 30 aprila 2019 godine.

Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH