Erasmus+ CBHE projekat započeo sa realizacijom

Erasmus+ CBHE projekat pod nazivom ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ – IQPharm, započeo sa realizacijom
Realizacija Erasmus+ projekta za podizanje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE - Capacity Biulding in the field of Higher Education) pod nazivom ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ (IQPharm), započeo 15. januara 2021. godine.


Na prvim online sastancima održanim 12. i 13. februara 2021. godine (IQPharm Kick-Off Meeting) koordinator i učesnici projekta službeno su započeli sa aktivnostima vezanim za ovaj izuzetno značajan projekat od nacionalnog interesa, koji za cilj ima unaprijediti kvalitet i modernizirati studij farmacije na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu koordinira i provodi projekat IQPharm ispred Univerziteta u Sarajevu. U okviru projekta planirana je zajednička saradnja četiri farmaceutska fakulteta iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru) sa farmaceutskim fakultetima u Hrvatskoj (Sveučilište u Splitu), Srbiji /Univerzitet u Novom Sadu), Italiji (Univerzitet Chieti-Pescara) i Irskoj (Univerzitet u Dablinu). Tokom trajanja projekta učesnici će zajednički raditi na modernizaciji izvođenja nastave za studente farmacije ali i povećanju istraživačkog potencijala na javnim univerzitetima u BiH koji imaju studij farmacije.


Prof. dr Tamer Bego, prodekan za međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta i voditelj IQPharm projekta, ističe da glavni ciljevi projekta obuhvataju razvoj profesionalnih i pedagoških kompetencija akademskog osoblja za interaktivniji i praktičniji pristup nastavi u skladu s najboljom praksom i iskustvima partnera iz EU, kao i modernizaciju postojećih nastavnih planova i programa kroz implementaciju novih modela i pristupa, te aktivno uključivanje partnera iz realnog sektora. Nadalje, cilj je poboljšati nastavu kroz uvođenje testova retencije znanja (Knowledge Retention Evaluation Framework, KREF) i objektivno strukturiranog kliničkog ispitivanja (Objective structured clinical examination, OSCE) te usavršavanje edukatora u području stručne prakse i razvoj platforme za upravljanje i administraciju pohađanja stručne prakse za studente farmacije.
logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH