EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Evropska noć istraživača je događaj koji se održava širom Evrope pod inicijativom Evropske komisije od 2005. godine kao dio sadašnjeg Horizont 2020 programa, koji okuplja veliki broj posjetilaca i istraživača jednom godišnje, posljednjeg petka u septembru.


Cilj Noći istraživača  je promocija naučnih istraživanja i karijere naučnika – istraživača, kao i podizanje svijesti kod šire javnosti o uticaju istraživanja na svakodnevni život. Promocija nauke i naučno-istraživačkog rada podrazumijeva razne aktivnosti u večernjim satima, a težište je na predstavljanju istraživača u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, isticanju pozitivnog uticaja istraživača na svakodnevni život, te na promovisanju karijere istraživača, posebno kod mladih.


Farmaceutski fakultet je ove godine po prvi put učestvovao na ovoj manifestaciji. Katedre Farmaceutskog fakulteta su predstavile svoj naučno-istraživački rad kroz demonstraciju različitih metoda, te su na taj način posjetiocima pobliže prikazali bit farmacetutske struke.
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Tel: +387 33 586 180

Email: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH