EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Evropska noć istraživača je događaj koji se održava širom Evrope pod inicijativom Evropske komisije od 2005. godine kao dio sadašnjeg Horizont 2020 programa, koji okuplja veliki broj posjetilaca i istraživača jednom godišnje, posljednjeg petka u septembru.


Cilj Noći istraživača  je promocija naučnih istraživanja i karijere naučnika – istraživača, kao i podizanje svijesti kod šire javnosti o uticaju istraživanja na svakodnevni život. Promocija nauke i naučno-istraživačkog rada podrazumijeva razne aktivnosti u večernjim satima, a težište je na predstavljanju istraživača u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, isticanju pozitivnog uticaja istraživača na svakodnevni život, te na promovisanju karijere istraživača, posebno kod mladih.


Farmaceutski fakultet je ove godine po prvi put učestvovao na ovoj manifestaciji. Katedre Farmaceutskog fakulteta su predstavile svoj naučno-istraživački rad kroz demonstraciju različitih metoda, te su na taj način posjetiocima pobliže prikazali bit farmacetutske struke.
Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH