INTERNI KONKURS za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2017. godi

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj od 07. 02. 2019. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj od, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu  uplaćenih za 2017. godinu


Link za preuzimanje teksta konkursa: http://www.unsa.ba/konkursi/interni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-razvoj-univerziteta-u-sarajevu-uplacenih-0


Link za preuzimanje Plana i dinamike utroška sredstava Fonda za razvoj UNSA : https://drive.google.com/open?id=1NSaGW6Oun9p-kbomRczvPaC66GBrq_u8

Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH