top of page

INTERNI KONKURS za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2017. godi

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj od 07. 02. 2019. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj od, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu  uplaćenih za 2017. godinuLink za preuzimanje Plana i dinamike utroška sredstava Fonda za razvoj UNSA : https://drive.google.com/open?id=1NSaGW6Oun9p-kbomRczvPaC66GBrq_u8

コメント


logo.png
bottom of page