top of page

INTERNI POZIV za učešće u STUDENTSKIM ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju raspisuje

INTERNI POZIV

za učešće u STUDENTSKIM ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA kroz koje studenti stiču praktične vještine iz molekularne genetike i DNK tehnologija. Nakon uspješne realizacije, student dobija potvrdu o učešću u istraživačkom projektu.


Pravo prijave na poziv imaju studenti završna četiri semestra I ciklusa i drugog semestra II ciklusa i integriranog studija Univerziteta u Sarajevu i to sljedećih fakulteta: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Šumarski fakultet, Prirodno-matematički fakultet (Odsjek za biologiju), Veterinarski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija (Studij Laboratorijske tehnologije), Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet sa klinikama.


Detaljnije informacije možete dobiti na http://www.ingeb.unsa.ba/Interni-poziv-STUIP-2019.pdf

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page