top of page

IQPharm & Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski fakultet


Utorak 14.06.2022. godine je bio prvi dan studijske posjete tima IQPharm projekta Farmaceutskom fakultetu Trinity Collegea u Dablinu. Uvodne napomene dali su naši dragi domaćini Martin Henman i Cathal Cadogan. Joanne Kissane, direktorica i nacionalna koordinatorica afilijacije za iskustveno učenje u apotekarskoj praksi (APPEL) dala je uvod u iskustveno učenje integriranih programa farmacije triju farmaceutskih fakulteta u Irskoj – njihovo prošlo i sadašnje postavljanje, upravljanje i koordinaciju. Vanredna profesorica Astrid Sasse, direktorica dodiplomske nastave i učenja Farmaceutskog fakulteta Trinity College Dublin govorila je o reformi nastavnog plana i programa u integrirani program i izazovima i promjenama koje je ova reforma donijela. Nakon predavanja uslijedile su vrlo iscrpne diskusije.


Profesori Cadogan i Henman predstavili su učesnicima posjete istraživačke i nastavne prostore Farmacetutskog fakulteta TCD.

Drugog dana imali smo priliku da posmatramo OSCE u akciji dok je lažni OSCE bio u toku na Royal College of Surgeons u Irskoj.


Na početku posljednjeg dana g. Dan Burns, menadžer za profesionalne standarde u FA, dao nam je pregled uloge Farmaceutskog društva Irske, kao regulatora farmacije u Irskoj, u osiguranju kvaliteta u farmaceutskoj praksi u Irskoj. Nakon predavanja uslijedila je diskusija.

IQPharm tim je nastavio diskusiju sa koordinatorom modula za predregistracijski ispit, vanrednim profesorom Theom Ryanom o svim aspektima stvaranja i vođenja OSCE-a.

Na kraju smo prošli kroz sesiju ažuriranja i planiranja IQPharm projekta koju je koordinirala vanredna profesorica Alisa Elezović.

Imali smo čast upoznati se sa dekanom Farmaceutskog fakulteta Trinity College Dublin, profesorom Johnom Gilmerom koji je sa nama podijelio svoje viđenje OSCE-a iz perspektive rukovodioca fakulteta.Veliko hvala našem domaćinu, Farmaceutskom fakultetu, Trinity College u Dublinu.

Idemo dalje u transferu znanja o sistemu osiguranja kvaliteta u obrazovanju farmacije u EU!
Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page