top of page

IX Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje – Najava i poziv za učešće 

IX Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje – Najava i poziv za učešće

 

Datum događaja: 14.-16. novembar 2024. godine

Zadovoljstvo nam je obavijestiti akademsku zajednicu BiH da će se u periodu od 14. do 16. novembra 2024. u Sarajevu održati IX Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje s međunarodnim učešćem.

Organizatori kongresa su fakulteti grupacija medicinskih nauka, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i humanističkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje promovira univerzalne vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u osiguranju zdravstveno ispravne hrane i adekvatne prehrane kao osnovnih preduslova osiguranja i unapređenja zdravlja stanovništva. Kongres se priprema i realizira uz aktivno učešće studenata fakulteta – organizatora skupa, čime je ostvaren i edukativni cilj razvijanja znanja i vještina potrebnih za uspješnu pripremu i realizaciju naučnih skupova kao značajnog oblika akademskog djelovanja.

Prijava radova za IX Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje je otvorena. Pozivamo studente da prijave svoje radove, a sve ostale da nas prate na web stranici https://hiz.unsa.ba/ i društvenim mrežama (https://www.facebook.com/hiz2018/ i https://www.instagram.com/hiz.official/)

Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje ne naplaćuje kotizaciju za učešće i realizira se uz podršku fakulteta-organizatora skupa, Univerzitetskog tele-informatičog centra (UTIC) Univerziteta u Sarajevu i sponzora.

 

Predsjednica organizacionog odbora

Prof.dr Jasmina Đeđibegović

Obavještenje_IX_HIZ_kongres
.doc
Download DOC • 890KB

Top of Form

Comments


logo.png
bottom of page