Izbor NASTAVNIKA u zvanje REDOVNOG PROFESORA na nastavnom predmetu OPŠTA HEMIJA

Izvještaj na linku: https://drive.google.com/file/d/1BukLPijNoXkI1xhHoyAZ__vutT9XlhrH/view?usp=sharing

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Tel: +387 33 586 180

Email: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH