Izbor saradnika u zvanje viši asistent na predmetima Fizikalna hemija I i Fizikalna hemija II

Izvještaj je dostupan ovdje.

logo.png