top of page

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora na nastavnim predmetima “Farmaceutska hemija I i II"

Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), članovima 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, te na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog  fakulteta, broj: 0101-2213/24 od 17. 05. 2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-125/24 od 29. 05. 2024. godine, raspisuje se:

 

  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor akademskog osoblja

 

  • NASTAVNIK u zvanje VANREDNOG PROFESORA na nastavnim predmetima “Farmaceutska hemija I“ i “Farmaceutska hemija II“ na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu, Katedra za farmaceutsku hemiju - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;


TEKST KONKURSA vanredni profesor farmaceutska hemija
.doc
Download DOC • 64KB

Comments


logo.png
bottom of page