top of page

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta na nastavnim predmetima “Kontrola lijekova I i II"

Na osnovu člana 121. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 36/22), u skladu sa članom 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-35-1/23 od 26. 07. 2023. godine), a na osnovu odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta broj: 0101-6009/23 od 07. 12. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa broj: 01-11-14/24 od 26. 06. 2024. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu(broj: 02-04-20026-59/24 od 04. 04. 2024. godine), Odluke o izmjeni odluke o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 02-04-27491-15/24 od 09. 05. 2024. godine) Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet raspisuje 

  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor saradnika na

Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 112. stav (2) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22).


·     Saradnik/ica u zvanje asistent/ica na nastavnim predmetima “Kontrola lijekova I“ i “Kontrola lijekova II“, na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu, 2 izvršioca,  sa punim radnim vremenom; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (osnov: upražnjenjo radno mjesto odlaskom profesora u penziju, upražnjeno radno mjesto zbog prestanka radnog odnosa)


Konkurs_za_izbor_saradnika_KONTROLA_LIJEKOVA_2024-7-4
.docx
Download DOCX • 64KB

Comments


Commenting has been turned off.
logo.png
bottom of page