top of page

Korisna informacija za e-izdavaštvo organizacionih jedinica

Obavještenje o uspostavljanju Agencije za DOI broj u Bosni i Hercegovini je dostupno ovdje.

logo.png
bottom of page