top of page

Način rangiranja kandidata za upis u prvu godinu studija, 2020/2021. g.

Updated: May 13, 2020

Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom, prijemni ispit za upis u prvu godinu integrisanog studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2020/2021. godini se neće održati na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

​Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu integrisanog studija prvog i drugog ciklusa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini vršit će se na osnovu:

- općeg uspjeha

- uspjeha iz maternjeg jezika, biologije, matematike i hemije (srednja škola)

- rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za studij farmacije (biologija, matematika i hemija)

- odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjerenog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Plan upisa za ukupan broj studenata: 120, i to:

​- redovni studenti koji se finansiraju na teret budžeta Kantona Sarajevo: 50

- redovni studenti koji se sami finansiraju: 65

- redovni studenti koji su strani državljani: 5.

Comments


logo.png
bottom of page