Način rangiranja kandidata za upis u prvu godinu studija, 2020/2021. g.

Updated: May 13, 2020

Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom, prijemni ispit za upis u prvu godinu integrisanog studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2020/2021. godini se neće održati na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu integrisanog studija prvog i drugog ciklusa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini vršit će se na osnovu:

- općeg uspjeha

- uspjeha iz maternjeg jezika, biologije, matematike i hemije (srednja škola)

- rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za studij farmacije (biologija, matematika i hemija)

- odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjerenog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Plan upisa za ukupan broj studenata: 120, i to:

- redovni studenti koji se finansiraju na teret budžeta Kantona Sarajevo: 50

- redovni studenti koji se sami finansiraju: 65

- redovni studenti koji su strani državljani: 5.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH