top of page

Naučni skup 'Put prognanih ka slobodi'Naučni skup 'Put prognanih ka slobodi', povodom obilježavanja 27. januara - Dana sjećanja na žrtve holokausta će se održati 26. januara u svečanoj sali Univerziteta u

Sarajevu (Rektorat Univerziteta u Sarajevu) u 12 sati, a izložba

'Jevrejski rabski bataljon - Jevreji narodni heroji', autora Elija

Taubera će biti otvorena također 26. januara u Rektoratu Univerziteta u

Sarajevu u 11.30 sati.
Recent Posts

See All

Comentários


logo.png
bottom of page