top of page

O B A V I J E S T O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom “Formulacija i karakterizacija orodisperzibilnih tableta sa inkluzionim kompleksima dimenhidrinata i hidrofilnih derivata β-ciklodekstrina ” studentice Lamije Hindija, mr.ph. će se održati dana 09.11.2022. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, praktikum iz nastavnog predmeta Oblikovanje lijekova.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page