Obavijest o neradnim i nenastavnim danima povodom predstojećih praznika

Updated: Dec 20, 2019

Broj: 0101-7593/19

Datum: 19.12.2019. godine


O B A V I J E S T

o neradnim i nenastavnim danima povodom predstojećih Božićnih i Novogodišnjih praznika


  • Na osnovu preporuke Senata Univerziteta u Sarajevu, studenti su oslobođeni nastave i ostalih nastavnih aktivnosti u srijedu, 25.12.2019. godine (Rimokatolički Božić), s tim da se nastava za navedeni dan nadoknađuje u subotu, 21.12.2019. godine (mogućnost online nastave), u skladu s akademskim kalendarom Farmaceutskog fakulteta.

  • Na osnovu akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu, srijeda, 01.01.2020. godine i četvrtak, 02.01.2020. godine (Nova godina), neradni su dani za studente i uposlenike Farmaceutskog fakulteta.

  • Petak, 03.01.2020. godine, neradni je dan za studente i uposlenike Farmaceutskog fakulteta, s tim da će se ovaj dan nadoknaditi u subotu, 18.01.2020. godine, prema rasporedu nastave za petak.

  • Na osnovu preporuke Senata Univerziteta u Sarajevu, studenti su oslobođeni nastave i ostalih nastavnih aktivnosti u utorak, 07.01.2019. godine (Pravoslavni Božić), s tim da se nastava za navedeni dan nadoknađuje u subotu, 11.01.2020. godine (mogućnost online nastave), u skladu s akademskim kalendarom Farmaceutskog fakulteta.

  • Na osnovu akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu, srijeda, 25.12.2019. godine (Rimokatolički Božić), neradni je dan za uposlenike Farmaceutskog fakulteta koji obilježavaju ovaj praznik, te utorak, 07.01.2020. godine (Pravoslavni Božić), neradni je dan za uposlenike Farmaceutskog fakulteta koji obilježavaju ovaj praznik.


DEKANAT

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH