Obavijest o drugom prijavnom roku za upis u prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu

Datum: 28.08.2020. godine


OBAVIJEST O DRUGOM PRIJAVNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI


Obavještavaju se kandidati koji žele da se prijave za drugi prijavni rok za upis u prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da će isti biti otvoren za prijave od 31.08.2020. godine do 13.09.2020. godine.


PRIJAVA KANDIDATA na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija I i II ciklusa provodit će se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA, www.upis.unsa.ba, u drugom prijavnom roku od 31.08.2020. godine do 13.09.2020. godine.


DEKANAT FARMACEUTSKOG FAKULTETA

logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH