Obavijest o elektronskoj prijavi popravnih ispita u februaru ak. 2019/20. godine

Broj: 03-26 /20

Datum: 24.01.2020.god.O B A V I J E S T

O PRIJAVI POPRAVNIH ISPITA U FEBRUARU AKADEMSKE 2019/20.GODINEOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SU U PETAK 24.01.2020.GODINE OTVORENI POPRAVNI ROKOVI ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA.

OD SUBOTE 25.01.2020.GODINE POPRAVNI ISPITI MOĆI ĆE SE PRIJAVITI ELEKTRONSKI.


NAPOMENA: ISPITE JE POTREBNO PRIJAVITI NAJMANJE PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISTOG JER ĆE GA SISTEM ZATVORITI PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA.


STUDENTSKA SLUŽBA

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH