top of page

Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića, mr. ph., pod nazivom:


"Sinteza i ispitivanje bioloških aktivnosti derivata 5-alkil pirimidina",


dana 07.07.2020. godine u 10:00 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page