Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amara Osmanovića, mr. ph., pod nazivom:


"Sinteza i ispitivanje bioloških aktivnosti derivata 5-alkil pirimidina",


dana 07.07.2020. godine u 10:00 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH