top of page

Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Amile Turalić, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Amile Turalić, mr. ph., pod nazivom:


"Razvoj hidrolitički otpornih peptidomimetičkih DPP-IV inhibitora na osnovu sekvenci bioaktivnih peptida mlijeka",


dana 10.07.2020. godine u 11:00 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page