top of page

Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Belme Pehlivanović, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Belme Pehlivanović, mr. ph., pod nazivom:


"Ispitivanje utjecaja kurkumina i kombinacije kurkumina i rosuvastatina na lipidne parametre i njihovi pleiotropni učinci na in vitro/in vivo modelu",


dana 16.07.2020. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Recent Posts

See All

留言


logo.png
bottom of page