top of page

Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Marijane Marković-Boras, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Marijane Marković-Boras, mr. ph., pod nazivom:


"Utjecaj koncentracije homocisteina i odabranih parametara oksidativnog stresa i upale na ishod perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa dijabetesom",


dana 25.06.2020. godine u 16:30 sati online putem Zoom platforme.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page