Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića, mr. ph., pod nazivom:


"Fitohemijska analiza i ispitivanje potencijalnog farmakološkog djelovanja triterpenskih saponina u vrstama porodice Lamiaceae",


dana 13.07.2020. godine u 9:00 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH