top of page

Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Nadira Jordamovića, mr. ph., pod nazivom:


"Fitohemijska analiza i ispitivanje potencijalnog farmakološkog djelovanja triterpenskih saponina u vrstama porodice Lamiaceae",


dana 13.07.2020. godine u 9:00 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Recent Posts

See All

コメント


logo.png
bottom of page