top of page

Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Selme Zukić, mr. ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Selme Zukić, mr. ph., pod nazivom:


"2D i 3D QSAR studija derivata ksanten-3-on i ksanten-1,8-dion",


dana 28.10.2020. godine u 13:00 sati na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
logo.png
bottom of page