top of page

OBAVIJEST O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKA DISERTACIJA
Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom "Evaluacija efikasnosti terapijskih protokola bolesti koronavirusa (COVID-19) kroz praćenje markera inflamacije i koagulacije, plinskih analiza krvi i radioloških nalaza pluća" studenta Naide Omerović, mr.ph. će se održati dana 14.09.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama amfiteatra Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta.

コメント


logo.png
bottom of page