top of page

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom "Utjecaj prehrane dojilja na kvalitet majčinog mlijeka i procjena rizika za dojenčad od odabranih postojanih polutanata'' studenta Aide Lugušić, mr.ph. će se održati dana 27.09.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama sale Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta.


Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije Aida L.
.pdf
Download PDF • 2.70MB

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page