top of page

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom "Bioesej vođeno targetiranje aktivnih anti-SARS-CoV-2, antiinflamatornih i antifibrotičkih sekundarnih metabolita u “knock out” frakcijama Artemisia annua L., Asteraceae" studenta Irme Gušić, mr.ph. će se održati dana 27.09.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, Praktikum za farmakognoziju.

Recent Posts

See All

Kommentarer


logo.png
bottom of page