top of page

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom "Farmakognostičko ispitivanje target molekula sekundarnih metabolita u odnosu na nivo ploidije u vrstama roda Sorbus'" studenta Emine Korić, mr.ph. će se održati dana 29.09.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, Sala za doktoralni studij.Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page