top of page

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom “Razvoj samoemulgirajućih sistema kao nosača za oralnu dostavu biofarmaceutika“ (naslov na engleskom jeziku glasi: “Development of self-emulsifying drug delivery systems as carriers for oral delivery of biopharmaceuticals”) studentice Merime Šahinović, mr.ph. će se održati dana 22.11.2022. godine sa početkom u 12:30 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, praktikum iz nastavnog predmeta Industrijska farmacija te online putem slijedećih pristupnih podataka:

Zoom Meeting ID 928 7033 0003, Passcode: 697610

Recent Posts

See All

Kommentarer


logo.png
bottom of page