top of page

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom “Profil citokina i upalnih medijatora u ranoj dijagnozi i praćenju ishoda COVID-19 bolesti" studenta Ene Deljkić, mr.ph. će se održati dana 09.12.2022. godine sa početkom u 17:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, učionici doktorskog studija.

Recent Posts

See All

Comentarii


logo.png
bottom of page