top of page

OBAVIJEST O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Broj: 0101- 1861  /24

Sarajevo, 30.04.2024.godine

 

 

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom "Genetički biomarkeri povezani s terapijskim efektima SGLT2 inhibitora" studentice Selme Imamović Kadrić, mr.ph. će se održati dana 8.5.2024. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, Učionica za doktoralni studij, ulica Zmaja od Bosne 8, te online putem Microsoft Teams platforme.


Pristupni podaci za Microsoft Teams platformu:

Meeting ID: 391 898 208 046

Passcode: HGFR4S


Obavještenje o javnoj odbrani projekta Selma IK
.pdf
Download PDF • 35KB

 


Comments


logo.png
bottom of page