top of page

Obavijest o održavanju javne odbrane doktorske disertacije Suzane Tihić-Kapidžić, mr.ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Suzane Tihić - Kapidžić mr.ph. pod nazivom:

„Dijagnostički značaj određivanja hemostatskih markera kod pedijatrijskih pacijenata sa dijagnozom Tip 1 dijabetes mellitus


dana 12.03.2021. godine u 12.00 sati On-line putem Zoom platforme
Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page