Obavijest o održavanju javne odbrane doktorske disertacije Suzane Tihić-Kapidžić, mr.ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Suzane Tihić - Kapidžić mr.ph. pod nazivom:

„Dijagnostički značaj određivanja hemostatskih markera kod pedijatrijskih pacijenata sa dijagnozom Tip 1 dijabetes mellitus


dana 12.03.2021. godine u 12.00 sati On-line putem Zoom platforme
logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH