top of page

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za kandidata Alisu Smajović, mr. ph.

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11),

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Alise Smajović, magistra farmacije.


KANDIDAT: Alisa Smajović, student III ciklusa studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „Ispitivanje uticaja supstitucije novosintetisanih ksanten-3-ona na akutnu toksičnost i antimikrobni učinak in silico i in vivo metodama“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Prof. dr. Elma Veljović, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik Komisije

Prof. dr. Davorka Završnik, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Prof. dr. Muhamed Katica, vanredni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član Komisije

Doc. dr. Selma Škrbo, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član Komisije

Prof. dr. Mirsada Hukić, profesor emeritus Internacionalnog Burch Univerziteta – član Komisije


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 16.07.2020. godine do 16.08.2020. godine, od 08:00 do 16:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije do 16.08.2020. godine.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page