top of page

OBAVIJEST O UPISU KANDIDATA U PRVU GODINU STUDIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU

Broj: 03- 956 /19

Datum: 19.07.2019.god.O B A V I J E S T

O UPISU KANDIDATA U PRVU GODINU STUDIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2019/20. GODINU KOJI SE NALAZE NA REVIDIRANOJ KONAČNOJ LISTI


OBAVJEŠTAVAJU SE KANDIDATI KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2019/20. GODINU DA JE NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA I ULAZNIM VRATIMA OGLAŠENA REVIDIRANA KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI UVJET ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA, A NAKON ODUSTAJANJA KANDIDATA KOJI SU BILI NA KONAČNOJ RANG LISTI.


UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI UVJET I KOJI SE NALAZE NA REVIDIRANOJ KONAČNOJ LISTI POČINJE OD PETKA 19.07.2019. GODINE I TRAJE DO PETKA 26.07.2019. GODINE SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 9:00-13:00 U STUDENTSKOJ SLUŽBI FARMACEUTSKOG FAKULTETA.


DOKUMENTI POTREBNI NA UPIS NALAZE SE NA WEB STRANICI FARMACEUTSKOG FAKULTETA www.ffsa.unsa.ba U OBAVIJESTI ZA UPIS.

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments


logo.png
bottom of page