top of page

Obavijest - Prof. dr. Sabira Hadžović

Preminula prof. dr. Sabira Hadžović, profesor emeritus Univerziteta u SarajevuDana 16.05.2019. godine u Sarajevu je preminula prof. dr. Sabira Hadžović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu.


Prof. dr. Sabira Hadžović je rođena u Trebinju 1929. godine. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu.


Postavila je temelje kontrole kvaliteta lijekova u kompaniji Bosnalijek d.d. u Sarajevu, a zatim je preuzela rukovođenje proizvodnjom lijekova kao tehnički direktor u čijem djelokrugu su se nalazili i poslovi razvoja, odnosno farmaceutskog istraživanja.


U periodu od 1990. godine do 2000. godine obnašala je dužnost Dekana Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Osnovala je i bila dugogodišnji predsjednik Farmaceutskog društva FBiH i Komore magistara farmacije, te pokretač naučnog časopisa "Pharmacia".


Obnašala je dužnost predsjednika Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, te člana Upravnog odbora. Bila je predsjednik Upravnog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član Naučnog savjeta Bosnalijeka d.d. i predsjednik Komiteta za standarde ljekovitog i aromatskog bilja na nivou države Bosne i Hercegovine.


Prof. dr. Sabira Hadžović je bila prvi poslijeratni guverner Kantona Sarajevo.


Bila je član Svjetske lige humanista i predsjednik Odbora za zdravstvo ove organizacije. Aktivno je učestvovala u programu socijalne zaštite, prava i kulturnog prosvješćivanja žena kao predsjednica Udruženja MAK „Bosanka“ i član Izvršnog odbora „Soroptimist“.


Komemoracija prof. dr. Sabiri Hadžović održat će se u ponedjeljak, 20.05.2019. godine, s početkom u 12:00 sati, u amfiteatru Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8 - Kampus.

Commentaires


logo.png
bottom of page