OBAVIJEST ZA DIPLOMANTE I MAGISTRANTE PROMOVIRANE NA PROMOCIJI 07.12.2019.

Broj: 03- 1067 / 19

Datum: 16.12.2019.god.


O B A V I J E S T


MOLE SE DIPLOMANTI I MAGISTRANTI KOJI SU PROMOVIRANI NA SVEČANOJ PROMOCIJI DIPLOMANATA IMAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU 07.12.2019.GODINE, A KOJI SU STUDIRALI PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA DA UKOLIKO SU PRIMJETILI NEKU GREŠKU U DIPLOMI ILI DODATKU DIPLOME DA SU OBAVEZNI ISTU PRIJAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI NAJKASNIJE DO 09.01.2020. GODINE.

S OBZIROM DA JE USVOJEN NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA, TE NA OSNOVU E-MAILA KOJI SMO DOBILI IZ UTICA NA SISTEMIMA EUNSE I ISSS POSTAVLJAT ĆE SE NOVE VERZIJE DOKUMENATA TE JE POTREBNO PRIJE NAVEDENOG POSTAVLJANJA EVENTUALNE GREŠKE NA DIPLOMAMA I DODACIMA DIPLOMA PRIJAVITI STUDENTSKIM SLUŽBAMA KAKO BI SE NA VRIJEME ISPRAVILE, A PRIJE POSTAVLJANJA NAVEDENE NOVE VERZIJE DOKUMENATA.


STUDENTSKA SLUŽBA

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH