top of page

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O POLAGANJU PISMENOG I USMENOG ISPITA

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O POLAGANJU PISMENOG I USMENOG ISPITA

Termin polaganja pismenog i usmenog dijela ispita za kandidate (čije prijave su ispravne) koji su se prijavili na javni oglas za prijem u radni odnos od 04. 11. 2022. godine, za radno mjesto:

1. STRUČNI SARADNIK ZA OBAVLJANJE IKT POSLOVAUniverziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

· Dan, datum i satnica polaganja pismenog i usmenog ispita: srijeda 30. 11. 2022. godine u 13:30 sati

· Mjesto polaganja ispita: Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet, ulica: Zmaja od Bosne broj: 8, (Praktikum za farmaceutsku informatiku)


Comentários


logo.png
bottom of page