Obavijest za kandidate za upis u prvu godinu studija

Updated: Jul 14, 2020

OBAVIJEST ZA KANDIDATE ZA UPIS U I (PRVU) GODINU INTEGRISANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

S ciljem osiguranja bržeg i efikasnog obavljanja pregleda za pribavljanje ljekarskih uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.


Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.


Ljekarska uvjerenja moraju biti predana studentskim službama do početka nastave (prvi ponedjeljak u oktobru).


STUDENTSKA SLUŽBARASPORED OBAVLJANJA LJEKARSKIH PREGLEDA STUDENATA ZA UPIS NA FAKULTET U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI NA OSNOVU UPISNIH KVOTAlogo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH