top of page

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVJEŠTAJA KOMISIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE AMINE TUCAK-SMAJIĆ, MR.PH.


U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (01-1101-79/18 od 19.12.2018. godine), Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje :

 

Amine Tucak-Smajić, mr.ph.,

više asistentice Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta

 

pod naslovom :

 

„Razvoj i karakterizacija katjonskih nanostrukturiranih lipidnih nosača za miRNK (naslov rada na engleskom jeziku: „Development and characterization of cationic nanostructured lipid carriers for miRNA“)


Obavještenje_Amina_Tucak-Smajic_2024-6-13
.docx
Download DOCX • 64KB


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
logo.png
bottom of page