top of page

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE I IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE JASMINE FOČO SOLAK, mr.ph.


Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11) Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti: Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Jasmine Fočo- Solak, mr.ph.


KANDIDAT: JASMINA FOČO SOLAK, student III ciklusa studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Dijagnostički značaj određivanja koncentracije malondialdehida i odabranih parametara inflamacije kod gojazne pedijatrijske populacije

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE U SASTAVU:

1. Prof.dr Sniježana Hasanbegović, vanredni profesor, predsjednik

2. Prof.dr Adlija Čaušević, redovni profesor, mentor i član

3. Prof.dr Maja Malenica, vanredni profesor, član

4. Prof.dr Tamer Bego, vanredni profesor, zamjenski član


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 03.02.2021. godine do 03.03.2021. godine, od 08:00 do 13:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne br. 8, najkasnije do 03.03.2021. godine.


Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page