top of page

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE I IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE JASMINE FOČO SOLAK, mr.ph.


Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11) Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti: Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Jasmine Fočo- Solak, mr.ph.


KANDIDAT: JASMINA FOČO SOLAK, student III ciklusa studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Dijagnostički značaj određivanja koncentracije malondialdehida i odabranih parametara inflamacije kod gojazne pedijatrijske populacije

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE U SASTAVU:

1. Prof.dr Sniježana Hasanbegović, vanredni profesor, predsjednik

2. Prof.dr Adlija Čaušević, redovni profesor, mentor i član

3. Prof.dr Maja Malenica, vanredni profesor, član

4. Prof.dr Tamer Bego, vanredni profesor, zamjenski član


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 03.02.2021. godine do 03.03.2021. godine, od 08:00 do 13:00 sati.


Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne br. 8, najkasnije do 03.03.2021. godine.


logo.png
bottom of page