top of page

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Updated: Jan 12, 2022


OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE I IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE MAJE KUZMANOVIĆ, mr.ph

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11) Univerzitet u Sarajevu Farmaceutski fakultet stavlja na uvid javnosti: Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Maje Kuzmanović, mr.ph.

KANDIDAT: MAJA KUZMANOVIĆ, student III ciklusa studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: “ KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA L-KARNITINA I L-KARNITINA SA VITAMINOM B6 NA EKSPRESIJU ODABRANIH GENA MARKERA OKSIDATIVNOG STRESA U KULTURI LIMFOCITA“

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE U SASTAVU:

1. Prof.dr. Davorka Završnik, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik, član

2. Prof.dr.Lejla Pojskić, redovni profesor Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju – mentor, član

3. Doc.dr.Una Glamočlija, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu , član

4. Prof.dr. Sanin Haverić, vanredni profesor Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, član

5. Prof.dr.Tanja Dujić, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 06.01.2022. godine do 06.02.2022.godine, od 08:00 do 16:00 sati.

Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne br. 8, najkasnije do 06.02.2022. godine.

logo.png
bottom of page