top of page

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Updated: Jan 12, 2022


OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE I IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE MAJE KUZMANOVIĆ, mr.ph

Na osnovu Člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11) Univerzitet u Sarajevu Farmaceutski fakultet stavlja na uvid javnosti: Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Maje Kuzmanović, mr.ph.

KANDIDAT: MAJA KUZMANOVIĆ, student III ciklusa studija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: “ KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA L-KARNITINA I L-KARNITINA SA VITAMINOM B6 NA EKSPRESIJU ODABRANIH GENA MARKERA OKSIDATIVNOG STRESA U KULTURI LIMFOCITA“

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE U SASTAVU:

1. Prof.dr. Davorka Završnik, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik, član

2. Prof.dr.Lejla Pojskić, redovni profesor Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju – mentor, član

3. Doc.dr.Una Glamočlija, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu , član

4. Prof.dr. Sanin Haverić, vanredni profesor Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, član

5. Prof.dr.Tanja Dujić, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član


MJESTO I VRIJEME PREGLEDA IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Sekretarijat Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, od 06.01.2022. godine do 06.02.2022.godine, od 08:00 do 16:00 sati.

Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne br. 8, najkasnije do 06.02.2022. godine.

Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page