Obavještenje za elektronsku prijavu popravnih ispita u septembru

Datum: 18.07.2019.god.

Broj:03- 948/19O B A V J E Š T E N J E

ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU POPRAVNIH ISPITA U SEPTEMBRU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA ZA AKADEMSKU 2018./19. GODINUOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA DA SU RASPISANI POPRAVNI ISPITI U SEPTEMBRU, TE DA ĆE STUDENTIMA BITI VIDLJIVI ZA PRIJAVU U TOKU PONEDJELJKA 22.07.2019. GODINE.


NAPOMENA: STUDENTI SU OBAVEZNI PRIJAVITI ISPITE KOJE ŽELE POLAGATI NAJKASNIJE PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA ODREĐENOG ISPITA JER SISTEM VRŠI AUTOMATSKO ZATVARANJE ISPITA PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISTOG.STUDENTSKA SLUŽBA

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH