top of page

Obavještenje za elektronsku prijavu popravnih ispita u septembru

Datum: 18.07.2019.god.

Broj:03- 948/19O B A V J E Š T E N J E

ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU POPRAVNIH ISPITA U SEPTEMBRU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA ZA AKADEMSKU 2018./19. GODINUOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA DA SU RASPISANI POPRAVNI ISPITI U SEPTEMBRU, TE DA ĆE STUDENTIMA BITI VIDLJIVI ZA PRIJAVU U TOKU PONEDJELJKA 22.07.2019. GODINE.


NAPOMENA: STUDENTI SU OBAVEZNI PRIJAVITI ISPITE KOJE ŽELE POLAGATI NAJKASNIJE PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA ODREĐENOG ISPITA JER SISTEM VRŠI AUTOMATSKO ZATVARANJE ISPITA PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISTOG.STUDENTSKA SLUŽBA

Comentários


logo.png
bottom of page