top of page

Odbrana doktorske disertacije kandidata Maje Kuzmanović mr.ph.


UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Maje Kuzmanović mr.ph. pod nazivom:

KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA L-KARNITINA I L-KARNITINA SA VITAMINOM B6 NA EKSPRESIJU ODABRANIH GENA MARKERA OKSIDATIVNOG STRESA U KULTURI LIMFOCITA“


dana 07. 06. 2022. godine u 11.00 sati na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu

Zmaja od Bosne broj: 8
Recent Posts

See All

Comentários


logo.png
bottom of page